indywidualne

Tych, którzy wolą spotkania najbardziej kameralne z możliwych zapraszam na warsztaty indywidualne, w formule 10 godzinnego spotkania przy moim realnym stanowisku roboczym.

Warsztaty są realizowane według ramowego programu, przewidującego całość zagadnień fotograficznych, obróbkowych, marketingowych i okołoślubnych przy zachowaniu interaktywnego charakteru spotkania.

Zakładam również opcje spotkania szczegółowo przygotowanego dla/wg oczekiwań konkretnego uczestnika, z analizą jego portfolio, sposobu fotografowania, pracą nad wzmocnieniem tego portfolio przez umiejętną edycję i dobór zdjęć, wskazaniem/eliminacją ewentualnych niedociągnięć w warsztacie fotograficznym, a także nauką kompletnego systemu obróbki, i praktyczną umiejętnością edycji.

Na tych zajęciach chciałbym najszczególniej podzielić się wiedzą na temat równoważenia w fotografii ślubnej jakości fotograficznych (egzekucja wydarzeń, kadr, kompozycja) z walorami estetycznymi, w skrócie: co robić, żeby zdjęcia były dobre i ładne jednocześnie.

Setki przykładów, dziesiątki całościówek, tuziny patentów plus wsparcie w trakcie sezonu.
A przede wszystkim próba uwolnienia twórczego potencjału uczestnika.

Formuły: 1:1, bądź 1:2 (duety).
Cena 2000 PLN/os; 3200 PLN/duet

Copyright © Adam Trzcionka 2023 All Rights reserved - warsztaty fotograficzne