Form submitted successfully, thank you.

Error submitting form, please try again.

Tych, którzy wolą spotkania najbardziej kameralne z możliwych zapraszam na warsztaty indywidualne, w formule 9cio godzinnego spotkania przy moim realnym stanowisku roboczym.

Warsztaty są realizowane według ramowego programu, przewidującego całość zagadnień fotograficznych, obróbkowych, marketingowych i okołoślubnych przy zachowaniu interaktywnego charakteru spotkania.

Zakładam również opcje spotkania szczegółowo przygotowanego dla/wg oczekiwań konkretnego uczestnika, z analizą jego portfolio, sposobu fotografowania, pracą nad wzmocnieniem tego portfolio przez umiejętną edycję i dobór zdjęć, wskazaniem/eliminacją ewentualnych niedociągnięć w warsztacie fotograficznym, a także nauką kompletnego systemu obróbki, i praktyczną umiejętnością edycji.

Na tych zajęciach chciałbym najszczególniej podzielić się wiedzą na temat równoważenia w fotografii ślubnej jakości fotograficznych (egzekucja wydarzeń, kadr, kompozycja) z walorami estetycznymi, w skrócie: co robić, żeby zdjęcia były dobre i ładne jednocześnie.

Setki przykładów, dziesiątki całościówek, tuziny patentów plus wsparcie w trakcie sezonu.
A przede wszystkim próba uwolnienia twórczego potencjału uczestnika.


Terminy: ustalane indywidualnie.

Miejsce: POLSKA :{)

Cena: 1700 PLN

Zapraszam,
Adam